Yrkesfag gir mange muligheter

av | 8. januar 2021 | Livet som lærling

Erikke Johansen er ikke i tvil. Framtiden er lys for yrkesfagene. “Yrkesfagene er viktige og nå begynner de å få den statusen de fortjener. Og ikke minst – endelig begynner jentene å få øynene opp for det spennende motormannfaget,” smiler motormannlærlingen hos Holmøy Maritime.

Erikke Johansen (19) er andreårslærling i motormannfaget og har læretida si om bord på tråleren Prestfjord hos Holmøy Maritime. Etter vg1 elektro på Melbu, tok Johansen vg2 på skoleskipet på Maritim videregående skole i Kristiansand. “Yrkesfag har blitt mer populært,” forteller hun. “Jeg tror det skyldes at man vet mer om denne utdanningsveien i dag. Ungdommer finner mer informasjon på nett og jeg har inntrykk av at foreldre, rådgivere og skolene generelt har blitt flinkere til å fremheve, snakke om og informere om yrkesfag,” legger hun til.

Som yrkesfagslærling observerer Erikke også endringer i yrkesvalgene som gutter og jenter gjør. “Da jeg tok fordypning maskin på vg2 var 4 av 17 elever i klassen jenter. Det går kanskje sakte, men det går rett vei,” bemerker hun og legger til med et lurt smil: “Vi kunne kanskje også sett litt på tittelen til motormannfaget.”

Om bord på Prestfjord er oppgavene mange og varierte og lærlingene får være med på mye. “Jeg liker en god utfordring, når noe ikke går helt etter planen og man må være kreativ og finne nye løsninger,” forteller Erikke, som også beskriver et godt samhold på havet. “Man ser kanskje for seg at man er alene langt ute på havet, men enkelte steder er vi så mange trålere og skip at lysa fra dem ser ut som en hel by. Det er også veldig fint å oppleve den gjensidige respekten blant sjøfolk. Vi hjelper alltid hverandre.”

Ungdommer i dag står overfor mange valg og muligheter. Hvis man er usikker på hvilken utdanning man skal ta, kan yrkesfag være et godt valg, mener Johansen. “Man får en variert og praktisk skolehverdag. Klassene er mindre og lærerne er mer tett på. Mulighetene er også mange etter å ha tatt yrkesfag, for videreutdanning og høyere utdanning,” forklarer den engasjerte motormannlærlingen, som er svært fornøyd med oppfølgingen hun har fått av OKNN.

“OKNN har dyktige og engasjerte konsulenter som følger oss lærlinger tett opp. De har alltid tid til den ekstra praten,” sier Erikke som synes både OKNN og Holmøy Maritime har lagt en trygg og god ramme rundt læretida hennes. “OKNN har et bredt nettverk og god kontakt med mange ulike bedrifter og næringer,” legger hun til. “Det er en stor fordel å være tilknyttet OKNN. Gjennom opplæringskontoret får man et godt innblikk i fagmiljøet som finnes i regionen, noe som kan gjøre det lettere å finne jobb etter endt læretid.”

Erikke Johansen er en engasjert lærling som gjerne deler erfaringene sine med andre. Johansen har holdt foredrag for vg1-elever og stått på stand på yrkes- og utdanningsmesser. “Jeg ønsker å bidra til å spre kunnskap om alle mulighetene som finnes,” smiler Erikke. “Motormannfaget har vært helt riktig for meg, og jeg har lyst til at flere skal få oppleve følelsen av å treffe blink på yrkesfag.”