Fredrik Enoksen Strand

Opplæringskonsulent

  • Akvakultur- og havbruksteknikerfaget
  • Sjømatproduksjon og industriell matproduksjon 
  • Kjemiprosess- og industrimekanikerfaget
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon  

Telefon: 941 16 257
E-post: fredrik@oknn.no

Fredrik Enoksen Strand jobber som opplæringskonsulent og har kontor på Sortland. Han jobber hovedsakelig med oppfølgninger av læringer innenfor naturbruk, matproduksjon og mekaniske fag.

Fredrik har fagbrev innen akvakultur og har jobbet innenfor laksenæringen i 6 år. Han har også vært en periode på fabrikktrål.

Fredrik liker å bruke tiden sin sammen med familien sin og har stor interesse innenfor motor, spesielt Amcar og MC.